ΤΟ ΧΡΩΜΑ

Το σχέδιο με τις γραμμές του οριοθετεί…..

Το χρώμα αποσυνθέτει τα σχήματα και καταργεί την πειθαρχία των ορίων…!

Συγκροτεί όμως συνδεσμολογίες και περιοχές αοριστίας, με προσφορά στην υποκειμενικότητα των εκδοχών της λήψης….ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ !

ΚΑΙ …..ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ…