Φωτογραφία

Φωτογραφία

Η σχέση ήδη της ζωγραφικής και της φωτογραφίας, μετά μια μακρά περίοδο καχυποψίας, αμφισβητήσεων και φιλονικιών, σταθεροποιήθηκε, κι είναι αποδεκτή η ωσμωτική συνεχής αλληλέγγυα επιρροή. Από τις κοσμογονικές αλλαγές του 20ου αιώνα διαφοροποιήθηκε η σχέση της τέχνης με την κοινωνία αλλά και η σχέση του κοινού με τη τέχνη…

Η τέχνη άλλαξε λεξιλόγιο και ρόλο. Η ταύτιση απλουστευτικά, από το μακρινό παρελθόν, της τέχνης με την ομορφιά, είχε περιορίσει το ρόλο της στη ψυχαγωγία. Έγινε πια κοινωνικό εργαλείο.

Η ζωγραφική κι η φωτογραφία ξεπέρασαν την δυσπιστία της αφαίρεσης, που είναι, όπως νομίζω, η αποφασιστικότερη αλλαγή στη τέχνη. Απελευθερώθηκαν οι δημιουργοί και το κοινό…. Tα έργα τέχνης είναι παράγωγα του νου!